GDPR

Integritetpolicy Simtel Elektronik & Parabol

Din integritet är viktig för oss. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Vi använder cookies på den här webbplatsen för att förbättra din upplevelse. Cookies identifierar din dator och gör bland annat att webbplatsen kommer ihåg dina personliga inställningar.

Cookies används också för att samla in statistiska data. Förutom användning av våra egna cookies jobbar vi med partners för att du ska få tillgång till ännu fler funktioner på hemsidan. De använder så kallade tredjepartscookies som gör att deras funktioner kan användas på vår hemsida. Den här typen av cookies känner inte igen dig personligen men kan känna igen din dator när du besöker nagelbutiken.se eller naglar-naglar.se och ser till att du får bästa möjliga upplevelse.

Simtel Elektronik & Parabol HB (org. nr. 969707-2461, Allmogevägen 6, 17757 Järfälla, hädanefter kallad Simtel HB eller vi) är ansvarig för denna webbplats. Företaget är registrerat i Järfälla, Sverige. Simtel HB är medveten om vikten av att skydda sekretessen för personlig och finansiell information. För att skydda den information du ger oss har vi instiftat strikta riktlinjer och säkerhetsåtgärder.

När du registrerar dig online på vår webbplats på www.simtel.se eller i vår  kontor godkänner du att vi bearbetar och använder inlämnade personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy. Sekretesspolicyn gäller för alla personuppgifter som samlas in, bevaras eller används av Simtel HB. Det är viktigt att du läser och förstår vår Sekretesspolicy innan du använder våra tjänster.

Simtel HB är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter vi samlar in och behandlar i enlighet med denna sekretesspolicy.

Simtel HB samlar in och lagrar personlig data, med personlig data syftas det på namn, e-mail, mobilnummer, adress etc., från alla webbplatsbesökare som registrerar information på webbplatsen eller handlar i webbshoppen.

Vi använder också cookies, i enlighet med vår cookie-policy, och spårar din IP-adress för att förbättra vår service till dig och din upplevelse hos oss. Vi samlar och skyddar också viss personlig information, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress, etc. från våra kunder och i vissa fall från tredje part till exempel genom köp via Klarna.

Simtel HB sparar och/eller lagrar inte kreditkortsinformation. För att ge dig en bättre upplevelse kan vi kombinera den information som du ger oss med annan information som är tillgänglig för allmänheten.

1) FÖR ATT KUNNA HANTERA BESTÄLLNINGAR/KÖP

Personuppgifter behandlas för att:

 • Leverera en beställd/köpt produkt inklusive avisering om leverans eller kontakter rörande leverans).
 • Kunna göra identifikation och ålderskontroll.
 • Hantera betalningar (inklusive för att analysera vilka betallösningar som ska erbjudas).
 • Adresskontroll mot externa källor, t ex Statens personadressregister, SPAR.
 • Hantera retur, reklamation- och garantiärenden.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Betalinformation (t ex transaktionsreferens, transaktionstidpunkt).
 • Personnummer
 • Kundnummer
 • Betalningshistorik
 • Orderinformation, t ex vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till annan adress.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal.

2) FÖR ATT KUNNA HANTERA OCH ADMINISTRERA DITT ANVÄNDARKONTO

Personuppgifter behandlas för att:

 • Ge behörighet att logga in.
 • Kunna göra identifikation och ålderskontroll.
 • Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter.
 • Göra det möjligt att följa köphistorik.
 • Hantera dina val av inställningar och uppgifter om betalningshistorik och betalsätt.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Användarnamn och lösenord.
 • Köphistorik
 • Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som används och dess inställning.
 • Betalningshistorik
 • Personnummer
 • Kundnummer
 • Adressuppgifter från externa källor, t ex SPAR.

Laglig grund: Registrerade kunder – berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att hantera och administrera ditt användarkonto.

3) FÖR ATT KUNNA MARKNADSFÖRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Personuppgifter behandlas för att:

 • Visa relevanta produktrekommendationer för att förenkla framtida köp, eller liknande åtgärder.
 • Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation. T ex genom att utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event till: alla kunder, ett visst kundsegment (t ex kvinnor mellan 20-45 år i Stockholm), eller en enskild kund.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Ålder
 • Bostadsort
 • Uppgifter om hur kunden använder företagets webbsidor, och andra digitala kanaler.
 • Uppgifter om genomförda köp.
 • Användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik).
 • För att kunna förstå vilken typ av marknadsföring eller direktmarknadsföring som ska användas genomförs analyser om:
 • Hur webbsidor och andra digitala kanaler används (t ex vilka sidor och delar av sidor som besöks och vilka sökningar som gjorts).
 • Köphistorik
 • Ålder och bostadsort.
 • Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.

Laglig grund: Registrerad och oregistrerad kund – berättigat intresse. Mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplats – berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster.

4) FÖR ATT KUNNA HANTERA KUNDTJÄNSTÄRENDEN

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier).
 • Kunna göra identifikation.
 • Utreda klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support).
 • De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
 • Användaruppgifter för Mina Sidor t ex vid inloggningsproblem.
 • Tekniska uppgifter om din utrustning som är nödvändig för supportärenden.
 • Personnummer

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden.

5) För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t ex avseende krav I bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter I IT-system).

Personuppgifter behandlas för att:

Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t ex avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondens.
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
 • Användaruppgifter för Mina Sidor.
 • Personnummer
 • Betalningsinformation

Laglig grund: Rättslig förpliktelse.

6) För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet I stort.

Personuppgifter behandlas för att:

 • Göra tjänster mer användarvänliga, t ex ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används i våra digitala kanaler.
 • Ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden, t ex genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser.
 • Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vårt sortiment.
 • Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, t ex genom att effektivisera inköp och planering av leveranser.
 • Ta fram underlag i syfte att planera nyetableringar av butiker och lager.
 • Ge dig en möjlighet att påverka det sortiment som vi tillhandahåller.
 • Ta fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för våra besökare och kunder generellt.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Köp- och användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik).
 • Ålder
 • Bostadsort
 • Din korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter.
 • Teknisk data rörande enheter som används och inställningar, t ex språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.
 • Information om hur du interagerat med företaget, dvs. hur tjänster använts, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur tjänster kan nås och när man lämnar tjänsten etc.
 • För att kunna uppfylla ändamålet utför vi generella analyser i aggregerad form, dvs. inte på individnivå, avseende:
 • Hur våra webbsidor och andra digitala kanaler används (t ex vilka sidor eller del av sidor som besöks och vilka sökningar som gjort).
 • Köphistorik
 • Ålder
 • Geografisk ort och/eller demografisk ort.
 • Feedback avseende våra tjänster och produkter och resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.
 • Data från kunders enheter och tekniska inställningar.
 • Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

7) För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Personuppgifter behandlas för att:

 • Utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser genom t ex incidentrapportering i butik.
 • Förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna.
 • Skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.
 • De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
 • Köp- och användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik).
 • Personnummer
 • Data rörande enheter som kunden använder och inställningar, t ex språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.
 • Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse om det finns sådan alternativt berättigat intresse (om ingen rättslig förpliktelse föreligger) om behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, utreda och förebygga brott mot företaget.

Vi använder informationen för att fullfölja dina beställningar och/eller köp, för att förbättra och anpassa din shoppingupplevelse hos oss och för att kommunicera med dig i enlighet med denna policy. Om du delger oss din personliga information, antingen på vår webbplats, genom kommunikation via e-mail, chatt eller i någon av våra salonger, kommer vi använda den informationen inom ramen för ditt köp och/eller beställning, för att du enkelt ska kunna registrera dig i vår webbshop, för att administrera tjänster på vår webbplats, för att behandla de beställningar du gör hos oss och för att hålla dig informerad om speciella events eller kampanjer vi anordnar. I övrigt använder vi den information du ger oss för att se över vår prestation och för att förbättra våra tjänster och vår service till dig samt för att kommunicera med dig om du gjort en beställning.

Vi kan också komma att använda information om ditt produktintresse och inköp från oss och våra samarbetspartners för att förbättra vår webbplats, samt din online- och/eller salongsupplevelse. Vi kan komma att kontakta dig, beroende på vilka val du gjort, via e-post, post eller telefon, för att rekommendera liknade eller kompletterande produkter eller behandlingar.

Marknadsundersökningarna vi utför är till för att vi vill veta mer om hur vi kan förbättra våra produkterbjudanden och förbättra din upplevelse som kund. För att ge dig bättre service kan vi också kombinera den information som du ger oss med information om ditt produktintresse och inköp med tredje part på sätt som beskrivet i cookie-policyn.  Detta inklusive demografisk information och information som finns tillgänglig för allmänheten. Vi kan också kombinera denna information med information vi får från våra samarbetspartners.

Om du anmäler dig till vår Academy kommer de uppgifter som du delger oss inom ramen för anmälan till någon av våra kurser att användas för att bjuda in dig till kommande kurstillfällen.

Du kan registrera dig för våra nyhetsbrev och andra utskick på vår hemsida. Vi kommer då att använda din e-postadress för att skicka dig meddelanden via e-post, men endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta. Samtycke ges på vår webbplats eller i vår salong eller Academy. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke, antingen genom en länk som du återfinner i alla nyhetsbrev från oss, eller genom att skicka ett mejl till kontakt@american-nails.se.

Ditt namn och postadress behandlar vi för att kunna fullgöra leverans av ditt köp och sedan för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som konsument. Har du anmält dig till någon av våra kurser (till exempel Nagelteknolog Academy), behandlar vi de personuppgifter du uppger till oss i samband med anmälan för att identifiera dig som kursdeltagare och således uppfylla våra kontraktila förpliktelser mot dig.

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller utskick per e-post (som kund eller student) inhämtar vi ditt uttryckliga samtycke till denna behandling. All annan häri nämnd behandling av personuppgifter utför vi för att informera dig om produkter och tjänster vi tror att du kan vara intresserad av, eller för att utvärdera och utveckla de tjänster vi erbjuder. Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt, på ett sätt som på minsta möjliga sätt ingriper i din personliga sfär.

Vi behandlar aldrig andra personuppgifter än de som är nödvändiga för att vi ska uppnå våra häri presenterade syften. I vår bedömning har vi därför mot denna bakgrund kommit fram till att vårt intresse är berättigat och motiverat.

Vi sparar endast information så länge som anses vara fördelaktigt för dig, nödvändigt för att vi ska utföra våra kontraktila åtaganden gentemot dig samt för att möta de lagstadgade lagringstiderna.

Tre år från sista köp kommer du att finnas i vår kunddatabas, om du skulle vilja bli borttagen tidigare än så var vänlig kontakta info@simtel.se. Om du har gjort köp i vår webbshop kommer dina personuppgifter kopplade till köpet att lagras i sju år från dagen för köpet, för att vi ska kunna uppfylla våra bokföringsmässiga förpliktelser.

Simtel HB säljer, hyr ut eller avslöjar inte våra kunders namn, postadress, e-postadress eller annan personlig information till tredje part om vi inte tidigare har informerat och i tillämpliga fall inhämtat ditt samtycke till att delge denna information till betrodda samarbetspartners eller tredje partscookies.

För att upprätthålla vår webbplats, hantera vår databas, distribuera e-post och kommunicera med våra kunder upprättar Simtel HB kontrakt med tredje part. Detta sker endast för Simtel HBs räkning och utan tillåtelse för någon av dessa tjänsteleverantörer att använda dina uppgifter i annat syfte än för att utföra uppdrag enligt våra instruktioner.

Vi lämnar inte ut din information på annat sätt till tredje part, såvida vi inte är skyldiga att göra detta enligt lag eller i samband med rättsligt anspråk eller förfarande. Om Simtel HB förvärvas av eller konsolideras med ett annat företag blir information om Simtel HBs kunder tillgängligt för den nya enheten. Den nya enheten kommer att skydda sekretessen och din personliga information i överensstämmelse med denna sekretesspolicy.

Simtel HB använder lämpliga och tillgängliga säkerhetsåtgärder för att skydda den information som du lämnat till oss. Samtidigt som vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din personliga information från obehörig tillgång, intrång eller användning accepterar du att ingen internet-dataöverföring kan vara säker från tillträde av oavsiktliga mottagare.

Du har rätt att begära tillgång till och korrigering av alla personuppgifter som du lämnar till oss. Du kan ta bort dina personuppgifter från Simtel HB marknadsföringslista och/eller ditt användarkonto genom att kontakta vår kundtjänst på: + 46 8-580 18 118 eller genom att kontakta oss via e-post:  info@simtel.se. Du kan också själv ändra dina personuppgifter genom att logga in på “Min sida” i simtel.se webbplats. Genom att kontakta oss på nämnda telefonnummer eller epost kan du be om ett utdrag avseende de personuppgifter vi behandlar om dig. Vi kan även hjälpa dig att överföra dina personuppgifter till en annan mottagare, skicka dina personuppgifter till dig och/eller radera dina personuppgifter om du ber oss göra det.

Om du är under arton (18) år kräver vi att du informerar en förälder eller vårdnadshavare och får dess medgivande innan beställning av produkt från vår webbshop eller i en av våra butiker.

Simtel HB vill inte samla och lagra personlig information från personer under 18 år. Om du är under 18 år måste istället din förälder eller vårdnadshavare registrera sig som användare. Simtel HB förbehåller sig rätten att radera dina personuppgifter och inaktivera eventuellt användarkonto om det uppdagas att du är under 18 år gammal.

Genom att besöka och använda dig av Simtel HB s webbplats, göra inköp i vår webbshop, eller ange personlig information i vår butik samtycker du till vår användning och utlämnande av information på det vis som beskrivs i denna sekretesspolicy. Simtel HB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy och/eller tillämpningen av den. Den vid var tid aktuella policyn finns tillgänglig på vår webbplats och vi uppmanar dig att läsa den, speciellt varje gång du använder vår webbshop. Vi kommer att meddela dig eventuella ändringar i vår sekretesspolicy genom att publicera ändringarna på vår webbplats.

Om du har några frågor eller kommentarer gällande vår sekretesspolicy kan du kontakta oss via e-post: info@simtel.se. Du kan också skicka ett brev till oss: Simtel HB  Allmogevägen 6, 17757 Järfälla.